Black Jack Tips

Black Jack Tips

Det finns många tips att ge i black jack som kan ge en ökad framgång mot dealern. Något man ska ha klart för sig är att det idag inte finns något system eller någon strategi som på något sätt kan garantera vinst mot bank på kort eller lång sikt men det finns dock en hel del blackjack tips som kan öka chanserna att från hand till hand vinna oftare än om man gick på instinkt.

För det första så ska man alltid (oavsett vad dealern har för kort) stanna när man har ett totalt värde av 17 på handen. Vad magkänslan än säger så är det absolut bästa man kan göra att stanna på 17, även om man har ett ess och en åtta på handen (vilket summerar både 9 och 17). Självklart ska man också alltid stanna då man har 20 på handen. Ett annat black jack tips som visat sig framgångsrikt är att alltid splitta om man får antingen två ess eller två åttor på handen – detta oavsett vad dealern har för kort. När det kommer till att du får två sjuor på handen så ska du splitta dessa om dealern har det öppna kortet med värdet 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 på handen. Har dealern något annat kort så ska man ta ett till vid två sjuor. Förutsatt att du har koll på reglerna inom black jack.

Dubbla bör man göra när man har summan 11 på sin hand – dock med ett enda undantag. Har dealern ett öppet ess så ska man inte dubbla vid summan 11, då ska man ta ett kort till utan att dubbla. Anledningen till detta är att du som har summan 11 på din hand kan med relativt stor sannolikhet få ett klätt kort eller en tia vilket ger dig summan 21. Har dock dealern ett ess på handen så är dennes chans exakt lika stor – något som du kan slå genom att ta ett kort till utan att dubbla. När det kommer till ett scenario att man har två femmor på handen så är det lite samma sak. Man bör dubbla sin insats så länge dealern inte har ett klätt kort, en tia eller ett ess på handen – detta av precis samma anledning som tidigare förklarat.

Det finns mängder av black jack tips att hitta och om man spelar black jack och övar upp sig så kommer man själv komma på dessa olika smarta drag för att försöka vinna över banken oftare än om man gick på instinkt.

Comments are closed.