Räkna kort i blackjack

Räkna kort i blackjack kan vara ganska viktigt när man spelar eftersom man bör kunna veta om man ska ta ett kort till eller satsa mer. Räkna kort i blackjack kan vara krävande. Det är ganska lätt att lära sig att räkna kort men det är svårare när man ska försöka spela eftersom man måste vara snabb på att räkna och man måste hålla koncentrationen så hög som möjligt. De vanligaste varianterna av korträkning baseras på statistiska belägg för att höga kort är bättre för spelaren än för dealern, medan låga kort hjälper dealern. En hög andel av ess och tior i leken ökar spelarens chans att få en naturlig blackjack som betalar ut i förhållandet 3:2, om inte dealern också har blackjack. Dessutom är det så att när man har en hög koncentration av tior har spelaren en bättre chans att vinna om man dubblar.

Rain Man
I motsats till myten så behöver man inte besitta ovanliga mentala förmågor för att kunna räkna kort i black jack eftersom man inte kan spåra eller memorera vissa kort. Istället utdelar korträknaren en poäng till varje kort som han eller hon upptäcker med det aktuella värdet på kortet och sedan memorerar man summan av dessa värden. Detta kallas att hålla en “löpande räkning”. Myten som påstår att de som kan räkna kort i blackjack håller koll på varje enskilt kort beskrivs i filmen Rain Man där Raymond Babbitt med lätthet räknar sex kortlekar och en casinoanställd påstår att det är omöjligt att räkna sex kortlekar.

Räkna kort i blackjack
Om man ska räkna kort i blackjack på det grundläggande sättet tilldelar man varje kort ett positivt värde, ett negativt värde eller värdet noll. När ett kort av detta värde tas upp justeras det totala värdet med kortets värde. Låga kort ökar värdet eftersom de ökar andelen höga kort i kortleken medan höga kort minskar värdet av den motsatta anledningen. Till exempel så fungerar Hi-Lo systemet som så att varje utdelad tia, knekt, dam, kung eller ess har värdet -1, korten 2-6 har värdet 1 och korten 7-9 är värda noll och påverkar därför inte värdet.

Punktvärden
Målet med ett korträknesystem är att tilldela punktvärden som ungefär korrelerar till den effekt som ett enda kort har på husets fördel. När ett kort tas ur spel kan spelaren uppskatta den effekten för alla korten och uppskatta den förändrade fördelen för banken. Större kvoter mellan punktvärdena används ibland för att öka effektiviteten i ett system. Sådana system använder större och större siffror och är uppdelade i flera nivåer.

Summa summarum
Om man ska sammanfatta vad vi vill ha sagt i den här artikeln så kan vi helt stilla bara konstatera att det här med att räkna kort i blackjack är en synnerligen svår konst som det tar väldigt lång tid att lära sig men man behöver sannerligen inte besitta några som helst övernaturliga förmågor för att kunna fixa det här med att räkna kort i blackjack. Det är i stället något som alla faktiskt kan lära sig.

This entry was posted in artiklar. Bookmark the permalink.

Comments are closed.